...DOMARO Sp. z o.o.

Garaż oraz lokal użytkowy do wynajęcia

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o.  2 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem garażu oraz lokalu użytkowego. Ogłoszenie o II przetargu- garaż nr 4 Plac Zwycięstwa, Kubsza 28 A – TABLICA-1

Czytaj więcej ...

Gdzie możesz oddać różne odpady?

Często pytacie nas, co zrobić z różnego rodzaju odpadami, w tym odpadami poremontowymi. Odpowiedź jest jedna: należy dostarczyć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wielu odpadów nie można wyrzucać do osiedlowych śmietników. Do takich należą m.in. odpady, które pozostają po przeprowadzanych przez Was remontach. PSZOK to punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jest miejscem na terenie miasta, w którym mieszkańcy mogą pozostawiać odpady komunalne zebrane […]

Czytaj więcej ...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi podnośnikiem koszowym wraz z obsługą operatora o wysięgu do 32 mb. w roku 2018.

Czytaj więcej ...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi podnośnikiem koszowym wraz z obsługą operatora o wysięgu do 17 mb. w roku 2018.

Czytaj więcej ...

Oferta cenowa wykonania usług w zakresie robót wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gazowych oraz instalacji elektrycznych

Czytaj więcej ...

Zapytanie ofertowe na dzierżawę pojemników 1100 l na odpady segregacyjne i odpady zmieszane.

Czytaj więcej ...

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „ Remont schodów terenowych przy budynkach na ulicy Aptecznej 2, Aptecznej 4 i Rynek 24, stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

Czytaj więcej ...

Prace na ul. Sosny

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców ul. Sosny o stan terenu po pracach związanych z budową kanalizacji pragniemy poinformować, iż teren ten zostanie uporządkowany i przywrócony do poprzedniego stanu przez wykonawcę prac. Służby Komunalne Miasta zakończą prace nad porządkowaniem terenu do 10 sierpnia.

Czytaj więcej ...

Metamorfoza sześciu terenów zielonych

Sześć terenów zielonych w różnych dzielnicach Wodzisławia Śląskiego zmienia właśnie swoje oblicze. To tam powstają m.in. nowe parki, skwery. Przebudowa wybranych lokalizacji o łącznej powierzchni ponad 12 ha realizowana jest dzięki projektowi, na który miasto zdobyło kilkumilionowe dofinansowanie. Często pytacie nas o to, co dzieje się wokół zamieszkiwanych przez Was budynków. Przypominamy założenia projektu.

Czytaj więcej ...

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „ Remont kominów ponad dachem w budynkach prz ul. Rynek 22, Aptecznej 1, Kokoszycka 180 A, C-H oraz Marklowicka 17, stanowiącym własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski oraz przy ul. Rynek 19, Opolskiego 2 i Targowa 1, będących w zasobach …DOMARO Sp z o.o.”

Czytaj więcej ...